Rouwen om een verlieservaring

Elke verlieservaring schudt het leven grondig door elkaar. Of je nu afscheid neemt van een geliefde, van je huisdier, van je woning … of je raakt je job kwijt … of je gaat op pensioen … Het leven zoals je tot nu toe geleid hebt, verandert helemaal! Je hebt het gevoel dat je leven ontspoort. Rouwen is verdriet hebben om het afscheid. Je voelt die permanente afwezigheid. Het is beetje bij beetje beseffen dat ondanks het gemis het leven straks verder gaat.

Afspraak via contact Krachtsporen (Didier)

Hoe ga ik te werk? 
Je voelt je lusteloos. Je hebt geen fut! Je wil wenen; je vindt geen tranen. Je hebt fysieke klachten zonder aanwijsbare reden. Je weent bij elke foto, elke gedachte aan je overleden mama, papa, broer, zus, zoon, dochter, vriend, vriendin ... Je hebt duizenden gedachten ... alles lijkt chaos. - Je bent angstig, verdrietig, boos ...

Herkenbaar? Ongetwijfeld kun jij het lijstje nog aanvullen. In een gesprek rouw- en verliescoaching luister ik naar deze gevoelens. Samen benoemen we waarover het voor jou precies gaat, stel  ik gerichte vragen en (h)erken je gevoel, je verdriet, je pijn. In een tweede stap kijken we waar deze gevoelens en emoties voor jou een struikelblok, een blokkade vormen. Daarover gaan we uitgebreid in gesprek. Hieruit vloeit soms een (thuis)opdracht: een denkoefening, een trek-het-bos-de-natuur-in-opdracht, eens lekker keihard schreeuwen en uithuilen, een schrijfopdracht ... In een volgende coaching komen we uiteraard uitgebreid terug op de voorbije periode, de ervaringen, de gevoelens, de opdrachten ... Waar liep het voor jou goed? Waar en wanneer stootte je nog op een probleem, een gevoel?

Waarom verliesverwerking?
De directe omgeving is vaak deel van een verlies of rouwt om hetzelfde verlies. Verliesbegeleiding is een individueel proces. Een externe begeleider luistert op een totaal andere wijze en is op een andere manier betrokken bij het verlies. Als rouw- en verliesbegeleider luister ik vanuit een cliëntgerichte houding: empathisch en met onvoorwaardelijke positieve aandacht.

 Het aantal keren coaching is sterk afhankelijk van persoon tot persoon. Dit wordt steeds in onderling overleg duidelijk gecommuniceerd. Het uiteindelijke doel van de rouw- en verliescoaching is ergens die turbulentie aan gevoelens te bedaren. Samen trekken we een krachtig spoor.  Soms kan je inderdaad wat extra steun en houvast gebruiken om deze tijd van rouwen in jouw verdere leven goed te kunnen plaatsen. Als  rouw- en verliescoach ga ik een stuk mee op dit pad. Samen met jou zet ik enkele lichtbakens uit om goede stappen te zetten in de rouw- en verliesverwerking. We doen dit samen op je eigen tempo en aangepast aan je eigen vragen, noden en mogelijkheden. Zo bouw je geen dam tegen het verdriet, maar een bedding waarin het verdriet kan wegvloeien.

 
P.V. nam afscheid van zijn geliefde Magda en schrijft:  ‘Het is alsof je leven in cirkeltjes blijft ronddraaien. Je voelt je moe en futloos. Het ontbreekt je aan energie en je vraagt je af hoe je deze en de volgende dagen zal doorkomen. Je huilt op bijzondere momenten, maar soms ook gewoon uit het niets. Je kan de slaap niet vatten en alle energie verdwijnt langzaamaan uit je lijf! Je hebt het gevoel dat je bij niemand nog terecht kunt die echt naar je luistert!’

Herken ook jij je in het verhaal van P.V.? Dan zit je bij mij op het juiste spoor. Als ervaringsdeskundige rouw- en verliescoach help ik je om die turbulentie te bedaren, om opnieuw grip op je leven te krijgen en zo je eigen leven terug op het juiste spoor te zetten en te krijgen …

Tijd voor rouw ... met Lutografie

De kracht van herinneren ... Het lijdend leven gaat naar het leven leiden. 

Lutografie

Voor alle leeftijden ...
Op een verlieservaring staat geen leeftijd. Kinderen rouwen op een andere manier dan jongeren en ouderen. Voor elke fase van het leven zoeken we samen het juiste spoor. Samen met jong en minder jong zetten we de juiste krachtsporen uit. Het is belangrijk te mogen ervaren dat verdriet mag en kan, zelfs na een verlies van heel lang geleden. We hebben ongetwijfeld allemaal nog de verhalen gehoord en gelezen van grootmoeders die nog steeds het sterven van hun pasgeboren kindje niet hebben kunnen verwerken! Hoe pijnlijk kan het zijn …

Het gesprek verloopt heel persoonlijk in alle discretie met respect voor je privacy. Elke mens is uniek. Voor sommigen is één gesprek voldoende. Meestal zijn meerdere sessies aan te raden: het traject wordt altijd samen besproken. Online coaching is ook mogelijk.

Afscheidsplechtigheden samenstellen is geen evidentie. Je kan hiervoor rekenen op mijn expertise en er is de mogelijkheid om mij in de dienst (crematorium, aula ...) te laten voorgaan. Ik ben een ervaren schrijver persoonlijke uitvaart - ritueelbegeleider. Bekijk hiervoor de uitgebreide informatie bij de drempelmomenten.

water dew on green leaf

Rouw
na overlijden

Werken aan een nieuwe relatie met de overledene

Na het heengaan van een geliefde leef je het leven als met een overdekte grauwe sluier. Niets is nog wat het was. Wie jij was ervoor … is nu helemaal anders. En nu? Je voelt je machteloos en onzeker. Je hebt geen idee, laat staan dat je weet hoe. Toch schuilt er in elk van ons de kracht en de mogelijkheid om verdriet te verwerken. Stap voor stap klim je uit dat diep dal. Het gaat niet zomaar. Het is werken … werken aan een andere relatie met diegene die gestorven is. Nee, je laat hem eigenlijk niet los. Je leert op een nieuwe manier omgaan met het leven. De eerste zonnestraaltjes priemen door die sluier en geven je de moed om opnieuw plezier te ervaren.

grayscale photo of white flowers

Rouw

bij stilgeboorte 

Leren verdragen wat onverdraaglijk lijkt

Als jullie kindje komt te overlijden – ook als dat gebeurt in de buik of net uit de buik – is er rouw. De omgeving erkent niet altijd dit verdriet. Je voelt je erdoor nog meer alleen en vooral onbegrepen. Het is moeilijk te geloven, maar wat je nu voelt, blijft niet voor altijd. In elk van ons schuilt de kracht en de mogelijkheid om verdriet te dragen en te verwerken. Het is werken aan een andere relatie met jouw gestorven kindje en aan een nieuwe manier van omgaan met het leven. Jouw overleden kindje houdt een plekje in dit leven en zal altijd een deeltje van jouw gezin blijven. Het is koesteren wat was en tegelijkertijd het leven oppakken. Je gaat meer kracht voelen, opnieuw plezier in het leven.

water ripple

Rouw
na verlies van een kind

Een nieuwe relatie met jouw overleden kind

Voor altijd een kind tekort … na het overlijden van je kind leef je het leven als met een overdekte grauwe sluier.

Niets is nog wat het was. Wie jij was ervoor … is nu helemaal anders. En nu? Je voelt je machteloos en onzeker. Je hebt geen idee, laat staan dat je weet hoe.

Toch schuilt er in elk van ons de kracht en de mogelijkheid om verdriet te verwerken. Dat is moeilijk en zwaar. Het is werken aan een andere relatie met jouw overleden kind.

Koesteren wat was en het leven weer oppakken. De eerste zonnestraaltjes priemen door die sluier en geven je moed om opnieuw plezier te ervaren.

selective focus photography of man sitting on rock while looking at mountains

Rouw
voor jongeren in rouw

Vertel jouw mooi, intens en beklijvend verhaal

Een overlijden in de familie, in de jeugdbeweging, in je vriendenkring ...

Je gaat door een zware, donkere en voor moeilijke tijd.

Je moet werken, je moet school lopen, je moet ... Alles lijkt zo hard en moeilijk.

En nu?

Ook jij hebt de kracht om jouw verdriet te dragen en te verwerken. Het is werken ... werken om uit dat diep dal te klimmen, werken aan een nieuwe manier van omgaan met het leven. Langzaam breken ook voor jou die zonnestralen door de donkere sluier heen.


low-angle photo of lightened candles

Rouw bij levend verlies

Leren te dragen wat ondraaglijk lijkt

Wie rouwt probeert de donkere wolken weg te duwen en zoekt de zonnestraaltjes.

Je kan ook rouwen bij levend verlies. Een afgebroken vriendschap, een verhuis, wegen lopen uit elkaar ...

Niets is nog wat het was. Wie jij was ervoor … is nu helemaal anders. En nu? Het wordt nooit meer zoals het was. Het wordt voortaan anders.

Rouwen is een manier zoeken om je te verhouden tot wat of wie je verloren bent. Het is opnieuw leren omgaan met het leven en op zoek gaan naar een balans om het ondraaglijke te dragen.

broken heart hanging on wire

Rouw na echtscheiding

De kracht van de herinneringen

Chaos … na een echtscheiding ontstaat chaos. Je rouwt (ja, je rouwt ook na een echtscheiding!). Tegelijk verdedig je jouw eigen belang. Je moet het plots doen met de helft van wat je had. Als je kinderen hebt, zie je plots niet meer elke dag. Wie jij ervoor was, is nu helemaal anders. En nu? Je voelt je machteloos en onzeker. Je hebt geen idee, laat staan dat je weet hoe. Het is moeilijk te geloven, maar wat je nu voelt, blijft niet voor altijd. Er komt opnieuw rust, overzicht, geluk … Het oude leven onderzoeken en verbinden met het nieuwe leven … een uitdaging, een kracht.

person wearing gold wedding band

Rouw na kanker

De kracht van herinneren

De dag waarop je de diagnose krijgt ... een mokerslag. Wat nu? Hoe gaat het leven verder? Operaties, behandelingen ...  Jouw leven op zijn kop. De familie, de vrienden ... Zoveel vragen en emoties.  Na de behandelingen tegen of voor kanker denkt je omgeving wellicht ‘zo, nu weer verder’. Misschien denk je dat ook. De realiteit is anders.  Rouwen doe je ook bij de diagnose kanker. Misschien rouw je pas na afloop van de behandelingen. Rouwen is ook hier op zoek gaan naar een nieuwe of andere manier van omgaan met het leven.


shallow focus photo of purple and white flowers

Rouw na ...


Zoveel momenten waarop we rouwen en wat kracht kunnen gebruiken ...

Zoveel momenten waarop we elkaar heel nabij kunnen zijn ...

Zoveel momenten waarop jij wat steun kan gebruiken ...


Tijd voor rouw ... met Lutografie.
De kracht van herinneren.
Het lijdend leven gaat naar het leven leiden.